Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu

Wykonanie przyłączy wod –kan oraz dostawa materiałów instalacyjnych na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Bolka w Poznaniu dla ZKZL w Poznaniu.