Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji

Zarząd spółki AGNES S.A. z siedzibą w Rogoźnie, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentów do złożenia dokumentów akcji, w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r., celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Rogoźnie przy ul. Fabrycznej 7.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.).

Pobierz wezwanie w formie elektronicznie podpisanego dokumentu PDF.