Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Dostawa materiałów dla Budimex na budowę Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej.