Nowa Łódź Fabryczna

Nowa Łódź Fabryczna

Wykonanie rurociągu tłocznego – zrzutowego o średnicy 2×500 mm o wydajności 1 m3 / s o łącznej długości 4850 mb wraz z komorami rozprężnymi dla NLF TORPOL ASTALDI.