Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Wykonanie instalacje sanitarne wraz z obsługą serwisową i materiałami eksploatacyjnymi w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rewitalizacja, przebudowa i rozbudowa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu