Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowe w Gnieźnie

Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowe w Gnieźnie

Wykonanie instalacji C.O. z kaskadą kotłów gazowych o łącznej mocy 800kW w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie.