O nas

Welcome to Dante

Firma została założona 03.04.2004 roku jako działalność gospodarcza osoby fizycznej. Na początku swej drogi firma działała na zasadzie hurtowni materiałów instalacyjnych i ten segment działalności utrzymywany jest do dnia dzisiejszego.

W swej ofercie Firma AGNES S.A. posiada szeroki asortyment towarów w zakresie kompletnych instalacji zewnętrznych i wewnętrznych a więc m.in. rury i kształtki z tworzyw sztucznych oraz miedzi, grzejniki stalowe i aluminiowe, kotły, kolektory, ceramikę i armaturę łazienkową, armaturę wodociągową, studnie i rynny.

Firma skupia się głównie na towarach potrzebnych do budowy dróg, mostów, sieci kanalizacyjnych, wodociągowych oraz całej infrastruktury instalacyjnej. Współpracując z dużymi odbiorcami Firma skupia się na towarach o jak najlepszej jakości. W maju 2005 roku firma wykupiła część udziałów i przystąpiła do Grupy Handlowej SANGROUP z siedzibą w Warszawie dzięki czemu mogła negocjować z dostawcami towarów jako duży odbiorca. W grudniu 2005 roku firma zakupiła własną siedzibą handlowo – magazynową, następnie w lipcu 2008 roku oddała do użytku nowo wybudowany magazyn wysokiego składowania a w lutym tego roku zakupiła kolejne 1000m2 powierzchni w budynku sąsiadującym z siedzibą firmy.

Z biegiem lat firma zaczęła również realizować projekty inwestycyjne dla swoich odbiorów w zakresie sieci zewnętrznych , kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych (w tym ciśnieniowych), teletechnicznych, klimatyzacji , wentylacji, centralnego ogrzewania, powietrznych, parowych i ten segment działalności utrzymywany jest i rozwijany do dnia dzisiejszego.

Doświadczenie w branży, rzetelność i profesjonalizm pozwala nam realizować duże projekty wykonawcze w zakresie instalacji na terenie całej Polski. W 2008 roku została również podjęta decyzja o rozpoczęciu produkcji własnych kształtek segmentowych. W październiku 2008 roku Firma otrzymała dotację z programu „Innowacyjna gospodarka” na zakup automatów do produkcji kształtek segmentowych, zgrzewarek terenowych, wiertnic. Po przeprowadzani prac inwestycyjnych od roku 2009 Firma AGNES rozpoczęła produkcję kształtek segemtnowych pod własną marka HMpipe.

Dynamiczny rozwój Firmy w poszczególnych segmentach skłonił Firmę do przekształcenia się w 2014 roku w spółkę akcyjną pod nazwą AGNES S.A. co jest kolejnym krokiem umocnienia marki AGNES w branży instalacyjnej w segmencie, wykonawstwa, sprzedaży hurtowej oraz produkcji.

Wizja:

„Być najbardziej cenioną Firmą branży instalacyjnej w Polsce m.in. w zakresie realizacji inwestycji i produkcji kształtek segmentowych.”

Misja:

AGNES S.A. w oparciu o znajomość rynku, doświadczanie i innowacyjne technologię oferuje najwyższej jakości usługi i produkty branży instalacyjnej, kreując tym samym wartość dodaną dla Klientów.

AGNES S.A w swojej strategii kieruje się społeczną odpowiedzialnością biznesu, uwzględniając w podejmowanych działaniach interesy społeczne, ochrony środowiska, pracowników, dostawców i podwykonawców.

AGNES S.A działając na rynku polskim, osiąga opłacalny wzrost i właściwy zwrot kapitału.

AGNES S.A. jest cenionym pracodawcą, tworząc konkurencyjne warunki pracy dla wysoko kwalifikowanych i zaangażowanych pracowników.