Historia

Firma została założona 03.04.2004 roku jako działalność gospodarcza osoby fizycznej. Na początku swej drogi firma działała na zasadzie hurtowni materiałów instalacyjnych i ten segment działalności utrzymywany jest do dnia dzisiejszego. W swej ofercie Firma AGNES S.A. posiada szeroki asortyment towarów w zakresie kompletnych instalacji zewnętrznych i wewnętrznych a więc m.in. rury i kształtki z tworzyw sztucznych oraz miedzi, grzejniki stalowe i aluminiowe, kotły, kolektory, ceramikę i armaturę łazienkową, armaturę wodociągową, studnie i rynny. Firma skupia się głównie na towarach potrzebnych do budowy dróg, mostów, sieci kanalizacyjnych, wodociągowych oraz całej infrastruktury instalacyjnej. Współpracując z dużymi odbiorcami Firma skupia się na towarach o jak najlepszej jakości.

W maju 2005 roku firma wykupiła część udziałów i przystąpiła do Grupy Handlowej SANGROUP z siedzibą w Warszawie dzięki czemu mogła negocjować z dostawcami towarów jako duży odbiorca. W grudniu 2005 roku firma zakupiła własną siedzibę biurowo-magazynową o pow. 3500 m2, następnie w lipcu 2008 roku oddała do użytku nowo wybudowany magazyn wysokiego składowania. Z biegiem lat firma zaczęła również realizować projekty inwestycyjne dla swoich odbiorów w zakresie sieci zewnętrznych , kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych (w tym ciśnieniowych), teletechnicznych, klimatyzacji, wentylacji, centralnego ogrzewania, powietrznych, parowych i ten segment działalności utrzymywany jest i rozwijany do dnia dzisiejszego. Doświadczenie w branży, rzetelność i profesjonalizm pozwala nam realizować duże projekty wykonawcze w zakresie instalacji na terenie całej Polski.

W 2008 roku została również podjęta decyzja o rozpoczęciu produkcji własnych kształtek segmentowych. W październiku 2008 roku Firma otrzymała dotację z programu „Innowacyjna gospodarka” na zakup automatów do produkcji kształtek segmentowych i zgrzewarek terenowych. Po przeprowadzani prac inwestycyjnych od roku 2009 Firma AGNES rozpoczęła produkcję kształtek segmentowych pod własną marką HMpipe.

W roku 2013 w związku z dynamicznym rozwojem Firma sprzedała udziały w Grupie Handlowej SANGROUP i rozpoczęła indywidualne negocjacje warunków cenowych u producentów i dostawców na co pozwoliła jej silna pozycja na runku dużych odbiorców i rzetelnych partnerów handlowych. Dynamicznie zmieniający się rynek i sytuacja gospodarcza zaowocowała zmianą strategii Firmy i wyznaczyły jej nowe kierunki m.in. rozwój i specjalizacja w ramach wykonawstwa branży budowlanej w tym wykonawstwa zleconych projektów inwestycyjnych. Z perspektywy czasu zmiany te przyniosły założone efekty i zaowocowały nowymi możliwościami. Jednym z efektów tych zmian jak i dynamicznego rozwoju w poszczególnych segmentach jest przekształcenie się w 2014 roku w spółkę akcyjną pod nazwą AGNES S.A co jest kolejnym krokiem umocnienia się marki AGNES w branży budowlanej.