Misja i wizja

Wizja:

„Być najbardziej cenionym wykonawcą w branży budowlanej w Polsce.”

Misja:

AGNES S.A. w oparciu o znajomość rynku, doświadczenie i innowacyjne technologie oferuje najwyższej jakości usługi produkty branży budowlanej, kreując tym samym wartość dodana dla Klientów.

AGNES S.A. w swojej strategii kieruje się społeczną odpowiedzialnością biznesu, uwzględniając w podejmowanych działaniach interesy społeczne, ochronę środowiska, pracowników, dostawców i podwykonawców.

AGNES S.A. działając na rynku polskim, osiąga opłacalny wzrost i właściwy zwrot z kapitału.

AGNES S.A. jest cenionym pracodawcą tworzącym konkurencyjne warunki pracy dla wysoko kwalifikowanych i zaangażowanych pracowników.