Sieć światłowodowa na linii kolejowej E 20/C-E 20 korytarz F na odcinku Kunowice – Terespol

Sieć światłowodowa na linii kolejowej E 20/C-E 20 korytarz F na odcinku Kunowice – Terespol

Budowy rurociągów kablowych, kanalizacji kablowej wraz z budową i pomiarem światłowodowych kabli szlakowych w ramach  – Łączna długość 228 km – w ramach przedmiotu zamówienia pod nazwą projekt, budowa i wdrożenie podsystemu radiowego systemu ERTMS/GSM-R, projekt i budowa światłowodowych kabli szlakowych oraz budowa systemów teletransmisyjnych, w ramach projektu POIiŚ 7.1-25 „Budowa infrastruktury systemu GSM-R zgodnie z NPW ERTMS na linii kolejowej E 20/C-E 20 korytarz F na odcinku Kunowice – Terespol.