Stadion Miejski w Poznaniu

Stadion Miejski w Poznaniu

Dostawa wyposażenia łazienek i odwodnienie trybun.