Kanalizacja gm. Śmigiel

Kanalizacja gm. Śmigiel

Kanalizacja gm. Śmigiel w zakresie ø160 do ø500 oraz studnie – dostawa materiałów – Generalny Wykonawca PBG S.A.