Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Inwestor:

Pomerania Development Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 42, 60-623 Poznań

Nazwa inwestycji:

Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z 14 kondygnacjami nadziemnymi przy ul. Wojska Polskiego i Jacka Malczewskiego w Świnoujściu wraz z halą garażową.

Zakres inwestycji:

Zakres prac obejmował wykonanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego składający się z dwóch brył: części niższej (V kondygnacji nadziemnych) oraz części wysokiej (XIV kondygnacji nadziemnych). W obu częściach budynku znajdują się lokale usługowe w przestrzeni parteru. Dostęp do lokali usługowych jest bezpośrednio z terenu otaczającego. Dla każdego lokalu przewidziano odrębne wejście.
W kondygnacji podziemnej znajduje się parking podziemny; wjazd do parkingu będzie się odbywał z użyciem dźwigu samochodowego

Układ komunikacyjny:

  • komunikacja opiera się o zrealizowane podczas realizacji pozostałych kompleksów drogi dojazdowe
  • na działce znajduje się dojazd do dźwigu samochodowego (wjazd do garażu podziemnego)
  • utwardzenie terenu – chodniki wokół budynku; od północy (ul. Wojska Polskiego) komunikacja piesza
    odbywała się będzie z wykorzystaniem zrealizowanego bulwaru pieszo-jezdnego (ciąg komunikacji wzdłuż ul. Wojska Polskiego)
  • podobne założenia przyjęto wokół budynku (od str. południowej, wschodniej) – z uwagi na umożliwienie dostępu do projektowanych usług w parterze budynku
  • od strony południowej budynku znajdują się dodatkowe 4 miejsca postojowe z przeznaczeniem dla osób
    niepełnosprawnych; miejsca lokalizowane bezpośrednio przy ciągu pieszym, z wjazdem z wew. drogi osiedlowej

Ilość lokali mieszkalnych: 114
Ilość lokali usługowych: 11

Powierzchnia zabudowy 1 116,4 m2
Powierzchnia całkowita 12 061 m2
Kubatura 37 847,81m3
Wysokość budynku:
· budynek – część wysoka 48,42m (wys. Części mieszkalnej), 49,88m (do szczytu attyki kond. technicznej)
Grupa wysokości budynku budynek wysoki (W)
Liczba kondygnacji nadziemnych 14
Liczba kondygnacji podziemnych 1
· budynek – część średniowysoka 18,84 m
Grupa wysokości budynku budynek średniowysoki (SW)
Liczba kondygnacji nadziemnych 5
Liczba kondygnacji podziemnych 1

Termin realizacji
06.2016 – 12.2019