Zakończenie budowy linii Tramwajowej w Olsztynie

Zakończenie budowy linii Tramwajowej w Olsztynie

W grudniu 2015  roku AGNES S.A., zakończył wykonanie robót budowlanych polegających na: kompleksowym wykonaniu odwodnienia jezdni i torowiska przebudowie kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, gazowej oraz wodociągowej. Projekt realizowany w ramach zamówienia publicznego dotyczącego budowy linii tramwajowej w Olsztynie.