AGNES S.A. buduje w Olsztynie

AGNES S.A. buduje w Olsztynie

20 listopada  2014 r. AGNES S.A., jako lider konsorcjum, podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na:

  • kompleksowym wykonaniu odwodnienia jezdni i torowiska
  • przebudowie kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, gazowej oraz wodociągowej.

Projekt realizowany w ramach zamówienia publicznego dotyczącego budowy linii tramwajowej w Olsztynie.