Zakończenie budowy sieci wodociągowej w Dopiewie

Zakończenie budowy sieci wodociągowej w Dopiewie

W lipcu 2018 roku zakończyliśmy budowę polegającą na budowie sicie wodociągowej Joanka – Dopiewiec wraz z odtworzeniem nawierzchni.