Rozpoczęcie prac instalacyjnych na Dworcu Poznań Główny

Rozpoczęcie prac instalacyjnych na Dworcu Poznań Główny

W listopadzie 2015 roku rozpoczęliśmy pracę instalacyjne w postaci wykonania odwodnienia na dworcu Poznań Główny w ramach zadania pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej w obrębie peronów stacji Poznań Główny po stronie zachodniej z dostosowaniem jej do obsługi osób niepełnosprawnych”,