Migracja

Migracja AGNES do Microsoft 365

W weekend 24-26 lipca 2020 r. nastąpi migracja usługi poczty elektronicznej AGNES od dotychczasowego dostawcy poczty (home.pl) do nowego dostawcy (Microsoft). Tym samym zakończy się pierwsza faza uruchamiania w AGNES środowiska Microsoft 365.

Jest to część szerszego procesu polegającego na optymalizacji  i ujednoliceniu środowiska IT w Grupie Kapitałowej Pozbud (Agnes, Pozbud, SPC-2). Wszystkie firmy docelowo znajdą się w jednej tzw. dzierżawie Microsoft 365, co ułatwi współpracę, zarządzanie użytkownikami, usługami i zasobami.

Główne informacje o migracji

 • proces migracji rozpocznie się 24 lipca w godzinach wieczornych i powinien się zakończyć do 26 lipca w godzinach wieczornych
 • prosimy o ograniczenie w tym czasie aktywności email – wystąpią drobne zakłócenia w działaniu usługi poczty email
 • od 27 lipca poczta email AGNES przestanie być obsługiwana przez home.pl, nie będzie można wysłać ani odebrać wiadomości email za pośrednictwem serwerów home.pl
 • od 27 lipca poczta email będzie obsługiwana przez Microsoft w ramach usługi Microsoft 365 (w programie pocztowym, przez www lub na urządzeniu mobilnym)
 • wiadomości email przechowywane w skrzynkach email użytkowników zostaną administracyjnie przeniesione na nowy serwer poczty
 • na nowy serwer poczty NIE zostaną przeniesione kontakty, terminy zapisane na koncie w home.pl – będzie je można wyeksportować i przenieść w terminie późniejszym
 • w procesie migracji żadne dane nie zostaną usunięte
 • wiadomości email o rozmiarze większym niż 150 MB nie zostaną przeniesione w procesie migracji
 • po migracji zmianie ulegną parametry konfiguracyjne programów pocztowych, niezależnie od tego dostęp do poczty będzie możliwy w przeglądarce za pomocą loginu i hasła Microsoft 365 otrzymanego już wcześniej od administratora
 • jeśli nie znasz swojego hasła do konta Microsoft 365 zapytaj o nie swojego administratora
 • poza szczególnymi przypadkami, w procesie migracji, nie będą wymagana dodatkowe działania po stronie użytkownika, w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Administratorem
 • prosimy użytkowników o uporządkowanie swoich skrzynek, opróżnienie kosza skrzynki, folderu SPAM, ew. usuniecie zbędnych dużych wiadomości, itp.
 • zmieni się zasada dostępu do skrzynek funkcyjnych, np. info@, praca@, itp. – użytkownik będzie uzyskiwał do nich dostęp na zasadzie udzielenia uprawnień – NIE będzie logował się do takiej skrzynki za pomocą loginu i hasła
 • po zakończeniu migracji planowane są szkolenia dla użytkowników nowych kont

Informacja dla użytkowników kont email w wielu domenach, np. pozbud.pl, spc-2.pl, agnes.com.pl

Każde indywidualne konto email w systemie Microsoft 365 będzie mogło posiadać wiele aliasów w różnych domenach. Na przykład użytkownik [email protected] będzie miał jedno konto email ale będzie mógł odbierać pocztę za pomocą innych adresów: [email protected] lub [email protected].

Wysyłanie poczty będzie mogło odbywać się wyłącznie z jednego, głównego adresu email. Na przykład, jeżeli głównym adresem użytkownika będzie adres [email protected], to wysyłanie poczty będzie możliwe tylko za pomocą tego adresu. Nie będzie możliwe wysłanie poczty za pomocą aliasu [email protected] lub [email protected].

Podstawowe informacje o pakiecie usług w ramach konta Microsoft 365

 • poczta email (50 GB + 50 GB dodatkowe archiwum/1 osobę)
 • kalendarze, zadania, kontaky, synchronizacja z telefonem
 • osobisty dysk internetowy w wersji OneDrive dla Firm o pojemności 1 TB z możliwością udostępniania, pracy zespołowej, itd.
 • firmowa usługa SharePoint: środowisko do pracy zespołowej, przepływu dokumentów, projektów, zadań, biblioteki dokumentów, itd., itp.
 • pakiet aplikacji biurowych Office w wersji online
 • pakiet klasycznych aplikacji biurowych Office w wersji instalowanej na PC i Mac
 • grupy robocze, współdzielone skrzynki email, rozmowy audio-video, telekonferencje
 • dostęp mobilny do konta firmowego
 • i wiele innych…

Linki do materiałów informacyjnych i szkoleniowych

Krótki opis usług dostępnych w ramach nowego konta:
https://www.microsoft.com/pl-PL/microsoft-365/business/small-business-solutions

Pomoc i szkolenia Office:
https://support.microsoft.com/pl-pl/office?ui=pl-pl&rs=pl-pl&ad=pl

Centrum szkoleniowe Office:
https://support.microsoft.com/pl-pl/training

Dostęp do nowego konta w wersji online

https://www.office.com/

Twoje konto jest już aktywne. Ale usługa poczty email będzie aktywna dopiero od 27 lipca (wysyłać i odbierać emaila będzie można od 27 lipca).