Budowa sieci wodociągowej w Dopiewie

Budowa sieci wodociągowej w Dopiewie

W sierpniu 2017 roku rozpoczęliśmy prace budowlane polegające na budowie sicie wodociągowej Joanka – Dopiewiec wraz z odtworzeniem nawierzchni.