BUDIMEX S.A.

BUDIMEX S.A.

„Firma AGNES S.A. jako dostawca materiałów branży instalacyjne i sprzętu budowlanego na realizowane przez nas inwestycje wywiązuje się solidnie i bez zastrzeżeń. Bezkonfliktowość, wysokie zaangażowanie i profesjonalizm Firmy pozwalają wyrazić uznanie i stwierdzić, iż AGNES S.A. jest godną polecenia jako dostawca materiałów branży instalacyjnej w szerokim zakresie.”